Herb AR

Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Herb AR
Jakość żywności i systemy jej gwarantowania


Informacje ogólne   Program zajęć   Kontakt   Wersja do drukuPDF2 src=  


Charakterystyka studium

Celem Studiów jest zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi zasadami systemu zarządzania jakością zgodnego z normami serii ISO 9000 i 22000 oraz przygotowanie do wdrożenia albo doskonalenia systemu jakości, z uwzględnieniem innych systemów (GMP/GHP, HACCP) i akredytacji laboratoriów. Studia dają Słuchaczom możliwość poszerzenia wiedzy z  zakresu kształtowania jakości produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz napojów i wody, a także nowoczesnych metod badania jakości żywności.
Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących na stanowiskach kierowników produkcji i laboratoriów, technologów żywności oraz kadry technicznej związanej z zarządzaniem produkcją, kontrolą i oceną jakości żywności, do nauczycieli szkół przemysłu spożywczego i pracowników stacji Sanepidu.
Program studiów będą realizować pracownicy Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz specjaliści z jednostek certyfikujących jak: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji i TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.
Absolwenci studium otrzymują na podstawie zaliczeń i zdanych egzaminów dyplom ukończenia studiów podyplomowych. Słuchacze studiów mogą otrzymać certyfikat „Asystenta Systemu Zarządzania Jakością” wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Asystent jakości ma uprawnienia do wdrażania systemu jakości i wykonywania auditów wewnętrznych. Ponadto mogą otrzymać certyfikat wydawany przez TÜV Akademia Polska dotyczący standardów wymaganych przez sieci handlowe (patrz Koszty Studium).

Organizatorzy

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności

Kierownik Studium

Prof. dr hab. Teresa Fortuna
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
30-149 Kraków, ul Balicka 122
tel. 012 662 47 79
rrfortun@cyf-kr.edu.pl

Czas trwania

Studium trwa 2 semestry i obejmuje 225 godzin w postaci wykładów i ćwiczeń praktycznych (odbywających się w soboty i niedziele). Termin rozpoczęcia studium: październik 2010.

Koszty Studium

Koszt studium dla 1 osoby wynosi 2 800 PLN. Kwota obejmuje koszty wpisowe w wysokości 400 PLN i 1200 PLN kosztów studiowania za każdy semestr.
Opłatę wpisową oraz za pierwszy semestr należy przesyłać na konto Uniwersytetu Rolniczego: 
Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 z dopiskiem: Studium Podyplomowe Jakość żywności i systemy jej gwarantowania (po uzyskaniu drogą pocztową potwierdzenia o zakwalifikowaniu kandydata na studium).
Opłaty za certyfikaty wydawane przez TÜV Akademia Polska oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (czy to w języku polskim, czy też w języku angielskim) nie są uwzględnione w kosztach studiów.

Sekretariat Studium

Dr Jacek Rożnowski
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
30-149 Kraków, ul Balicka 122
tel 012 662 47 80
tel/fax. 012 662 47 46
rrroznow@cyf-kr.edu.pl

Zasady naboru

Warunkiem zakwalifikowania na studium podyplomowe jest:

Przyjmowanie podań

Warunki ukończenia studium

Informacje dodatkowe

Z noclegów można korzystać:


Informacje ogólne   Program zajęć   Kontakt   Wersja do drukuInformacja w formacie Acrobat Reader


Program Studiów Podyplomowych
„Jakość żywności i systemy jej gwarantowania”


Przedmiot

Prowadzący w edycji 2009/2010

Liczba godzin

W

Ćw

Semestr

Forma zaliczenia

1

Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności

Prof. dr hab. Z. Lisiewska

15

10

5

I

Egz.

2

Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym ISO-9000

Dr hab. inż. M. Wszołek

15

10

5

I

Egz.

3

Analiza sensoryczna w ocenie jakości żywności – sprawdzanie wrażliwości sensorycznej

Prof. dr hab. T.Fortuna

15

5

10

I

Zal.

4

Aspekty zdrowotne żywności

Dr E.Piątkowska

8

8

-

I

Zal.

5

Kształtowanie jakości napojów

Prof. dr hab. T.Tuszyński

8

8

-

I

Zal.

6

Kształtowanie jakości żywności pochodzenia zwierzęcego

Prof. dr hab. G. Bonczar /

Prof. dr hab. K. Palka

16

8/8

-

I

Zal.

7

Kształtowanie jakości żywności pochodzenia roślinnego

Dr hab. G. Jaworska prof. UR/

Prof. dr hab. K. Surówka

16

8/8

-

I

Zal.

8

Żywność genetycznie modyfikowana

Prof. dr hab. K. Żyła

8

8

-

I

Zal.

9

Standardy wymagane przez sieci handlowe

Dr inż. Z. Oczadły 
(TÜV / Ergo Solutions)

15

10

5

I

Egz.*

10

Zanieczyszczenia żywności

Dr hab. E. Sikora prof. UR

8

8

-

II

Zal.

11

Jakość i rodzaje opakowań

Dr inż. J. Pałasiński

8

8

-

II

Zal.

12

Prawne aspekty bezpieczeństwa i kontroli żywności

Dr inż. Z. Oczadły 
(TÜV / Ergo Solutions)

8

8

-

II

Zal.

13

Dodatki do żywności

Prof. dr hab. T. Fortuna

8

8

-

II

Zal.

14

Metodologia oceny trwałości żywności

Prof. dr hab. K. Surówka

10

10

-

II

Zal.

15

Nowoczesne techniki badania jakości żywności

Prof. dr hab. K. Surówka
Dr L. Juszczak /
Dr J. Rożnowski /
Dr R. Socha /
Dr P. Sroka 

25

10

15

II

Zal.

16

Standaryzacja, certyfikacja i akredytacja

Mgr inż. E. Słowińska – (PCBC)

12

12

-

II

Egz.

17

Audity Systemu Zarządzania Jakością

Mgr inż. E. Słowińska – (PCBC)

15

10

5

II

Egz.**

18

TQM (kompleksowe zarządzanie przez jakość)

Mgr inż. J. Zgierski-Strumiłło – (Qualitas)

15

10

5

II

Egz.

19

Ogólna liczba godzin

225

175

50* - można otrzymać certyfikat wydawany przez TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

** - można otrzymać certyfikat „ Asystent Systemu Zarządzania Jakością” wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji


Informacje ogólne   Program zajęć   Kontakt   Wersja do drukuInformacja w formacie Acrobat Readersitemap